วิธีตั้งสถานะสื่อการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้นักเรียนมองเห็น

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

เลือก "ไอคอนสถานะการมองเห็น" (รูปโลก) ในสื่อการเรียนการสอนที่ท่านไม่ต้องการให้นักเรียนสามารถมองเห็นได้

เลือก "เฉพาะฉัน"