Ako učiteľ zistí, ktorí žiaci si pozreli pridelenú prezentáciu alebo materiál?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Učiteľ pridelí žiakom prezentáciu alebo študijný materiál (napr. PDF, DOC alebo PPTX súbor) prostredníctvom materiálu typu "Prezentácia/študijný materiál" na domáce štúdium. Ako prideliť žiakom súbor - študijný materiál?

Ako zistí, kto si prezentáciu, resp. materiál pozrel?

V záložke Výsledky vyberte prezentáciu, o ktorú ide.
Pri nej je číselný údaj, ktorý hovorí o tom, koľko žiakov si materiál pozrelo a koľkým žiakom bol materiál pridelený. Toto je prvá informácia pre učiteľa.

Ďalej zvoľte v hornom menu "Odpovede žiakov".
V hornej časti vidíme, že žiačka si pozrela 100% prezentácie. Pri každom prezretom slajde sa nachádza "oko".

Takisto v pravej časti obrazovky sa nachádza zoznam žiakov, ktorí mali prezentáciu pridelenú s informáciou, kto si prezentáciu pozrel.

Ak sa jedná o študijný materiál vo forme externého súboru (PDF, DOCX, PPTX), potom "očká" znamenajú toto: