วิธีที่ครูสามารถตรวจสอบว่านักเรียนเห็นสื่อนำเสนอหรือสื่อการเรียนการสอนที่กำหนดไว้ให้แล้วหรือยัง

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

ครูกำหนดสื่อนำเสนอหรือสื่อการเรียนการสอน (เช่น ไฟล์ประเภท PDF DOC หรือ PPTX) ให้กับนักเรียนโดยการแนบไฟล์ในสื่อนำเสนอ
วิธีกำหนดไฟล์สื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียน

วิธีที่ครูสามารถตรวจสอบว่านักเรียนเห็นสื่อนำเสนอหรือสื่อการเรียนการสอนที่กำหนดไว้ให้แล้วหรือยัง

เลือกสื่อนำเสนอในแถบ "ผลคะแนน"

ตัวเลขที่อยู่ข้างๆ ชื่อของสื่อการเรียนการสอนที่กำหนดแสดงถึงจำนวนของนักเรียนที่เห็นสื่อการเรียนการสอนนี้แล้ว / จำนวนของนักเรียนที่ได้รับการกำหนดสื่อการเรียนการสอนนี้ ซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับครู

เลือก "คำตอบของนักเรียน"
ที่ด้านบนของหน้าต่าง มี "สัญลักษณ์ตา" อยู่ด้านข้างสื่อนำเสนอ ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนคนนี้เห็นสื่อนำเสนอแล้ว

ทั้งนี้ตัวช่วยนี้มีให้สำหรับสื่อนำเสนอเท่านั้น