Kaip mokytojai gali sužinoti, kurie moksleiviai peržiūrėjo paskirtą medžiagą ar pristatymą?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Mokytojas gali paskirti pristatymą arba mokymo (studijų) medžiagą (pvz., PDF, DOC ar PPTX failą) moksleiviams. Kaip priskirti moksleiviams failą - mokymo medžiagą

Kaip mokytojas gali sužinoti, kurie moksleiviai ją peržiūrėjo?

Skirtuke „Rezultatai“ pasirinkite pristatymą.

Skaičiai, esantys šalia paskirtos medžiagos pavadinimo, nurodo ją peržiūrėjusių moksleivių skaičių / moksleivių skaičių, kuriems medžiaga buvo paskirta.
Tai yra pirminė informacija mokytojui.

Tada pasirinkite „Moksleivių atsakymai“.
Viršuje matome, kad pirmasis moksleivis teisingai atsakė į visus klausimus (100%), antrasis - į vieną iš dviejų (50%). Šalia kiekvienos peržiūrėtos skaidrės rodoma „akis“.

Ši funkcija veikia tik pristatymams.