כיצד מורים עוקבים אחר אילו תלמידים צפו במצגת או בחומר הנלמד?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

המורה מקצה מצגת או חומר לימוד (כגון קובץ PDF או DOC) לסטודנטים באמצעות המצגת

כיצד להקצות לתלמידים קובץ - חומר לימוד

כיצד מורים עוקבים אחר אילו תלמידים צפו בהצגה או בחומר הנלמד?

בחר את המצגת בכרטיסייה "תוצאות".

מספרים ליד הכותרת של החומר שהוקצה מצביעים על מספר התלמידים שראו אותו / מספר התלמידים שהחומר הוקצה להם. זהו המידע הראשון עבור המורה.

לאחר מכן, בחר "תשובות על ידי תלמידים".

בחלק העליון, אנו רואים כי שהתלמיד ראה 100% של המצגת. "עין" מוצגת ליד כל שקופית.

תכונה זו פועלת רק עבור מצגות.