Ako zadať DÚ z triednej knihy?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Ak zadávate domácu úlohu v aktuálny deň, vpíšte zadanie domácej úlohy do políčka "Pridelenie DÚ", ktoré sa nachádza pri aktuálnej hodine. Po zadaní textu stlačte uložiť.

Ak potrebujete zadať DÚ mimo aktuálneho dňa, kliknite na názov hodiny. Objaví sa rozbaľovacie menu. Z neho vyberte "Pridelenie DÚ":

Štandardne systém ponúka zadať domácu úlohu na nasledujúcu hodinu. Ak chcete zadať domácu úlohu na iný dátum, kliknite na tri bodky.

Otvorí sa vám dialógové okno. V dialógu "Dokedy má byť domáca úloha odovzdaná" kliknite na dátum. Systém zelenou farbou zvýrazní dni, kedy máte s touto triedou hodinu. Vyberte dátum, dokedy majú žiaci odovzdať domácu úlohu a stlačte Hotovo.

V triednej vidíte aj zadanú domácu úlohu na aktuálnu hodinu.

Ak chcete prideliť domácu úlohu iba niektorým žiakom, kliknite na výber žiakov.

Kliknutím na žiaka ho odstránite/pridáte do výberu. Domáca úloha bude pridelená žiakom, ktorí majú zelené podfarbenie.

Ak chcete, aby vám žiaci pripojili foto svojej vypracovanej DÚ, zaškrtnite toto políčko:


Ako zadať žiakom DÚ tak, aby mohli žiaci k úlohe pripojiť svoje vypracovanie - napr. foto riešenia alebo súbor?

Ako zrušiť domácu úlohu zadanú z ETK?

Ďalšie návody: Domáce úlohy