Ako zadať žiakom DÚ tak, aby mohli žiaci k úlohe pripojiť svoje vypracovanie - napr. foto riešenia alebo súbor?

odovzdať súbor, vypracovanie DÚ, príloha

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Ak chcete, aby žiaci mohli odovzdať vypracovanie domácej úlohy buď vo forme textu, fotografie svojho vypracovania alebo ako súbor, postupujte takto:

Zadajte DÚ buď cez ETK, alebo napr. môžete aj cez tlačidlo Štart:

Vyplňte znenie domácej úlohy. Skontrolujte dátum, dokedy majú žiaci úlohu odovzdať.
Zaškrtnite voľbu "Umožniť žiakom priložiť k DÚ text alebo súbor".
DÚ pridelíte stlačením tlačidla Hotovo.

Systém za vás vytvorí otvorenú otázku, do ktorej môžu potom žiaci odovzdávať svoje vypracovanie.

Kde nájdem súbory, ktoré žiaci odovzdali ako prílohu k DÚ (projektu)?

Takýto typ domácej úlohy môžete zadať aj z mobilnej aplikácie:

Žiak - ako môžem nahrať súbor k domácej úlohe?

Odovzdané vypracovania Vašich žiakov budete mať pekne zatriedené pri danej úlohe. Nepomiešajú sa Vám v mailovej schránke fotky žiakov z rôznych tried, predmetov, zadaní.

Budete vidieť, ktorí žiaci úlohu odovzdali načas a ktorí to ešte nestihli. Navyše úlohy viete aj ľahko opraviť.

Nástroj na opravovanie odfotených riešení

Opravené úlohy s komentármi môžete žiakom poslať.

Pozn: Automatické vytváranie otvorenej otázky nefunguje, ak sa už v DÚ nachádzajú nejaké karty. V tom prípade si treba otvorenú otázku vytvoriť manuálne.

Odovzdávanie HTML súborov do EduPage

Viac informácií: Domáce úlohy