Odovzdávanie HTML súborov do EduPage

Ak so študentami preberáte na informatike tvorbu stránok, odovzdávanie HTML súborov do EduPage má svoje špecifiká.
Vzhľadom na bezpečnostné riziká HTML kódu sa HTML súbor pri odovzdávaní skonvertuje na obyčajný text.

Keď si učiteľ takýto súbor stiahne (klikne na súbor pravou myšou a zvolí Uložiť odkaz ako...), stiahne sa mu ako textový súbor.

Následne je treba súbor otvoriť v nejakom textovom editore a uložiť ako HTML.