כיצד להקצות שיעורי בית ביומן הכיתה

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

לחץ על הקצאת שעורי בית בכל שיעור:

מופיע שדה, שבו אתה יכול להכניס את שיעורי הבית שאתה רוצה לתת לתלמידים:

אם תלחץ על 'שמור', שעורי הבית ישמרו ויוקצו באופן אוטומטי לשיעור הבא, המערכת יודעת את תאריך השיעור הבא של הכיתה והקבוצה:

אם אתה רוצה לשנות את התאריך כך ששיעורי הבית לא יוקצו לשיעור הבא, לחץ על כפתור עוד (שלוש נקודות) ובחר תאריך אחר.

המערכת תציג את תצוגת ההקצאה. לחץ על "עד תאריך" ובחר את התאריך. שים לב שהמערכת תציג תאריכים בירוק כשיש לך שיעור עם כיתה זו:

בנוסף, כאשר יגיע תאריך היעד עבור שיעורי הבית, תוכל לראות אותו באופן אוטומטי בתוכנית היומית שלך, כך שאתה יודע מה התלמידים כותבים ברגע ש אתה פותח את הדלת:

אפשרויות נוספות להקלטת שיעורי הבית:

כיצד להקצות טקסט פשוט בשיעורי הבית לתלמידים
כיצד להקצות שיעורי בית הכוללים שאלות מההכנות