วิธีกำหนดการบ้านในการบริหารจัดการชั้นเรียน

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

เลือก "การบ้านที่ถูกกำหนด" ในคาบเรียนใดก็ได้:


จากนั้นจะปรากฏกล่องข้อความให้ท่านกรอกการบ้านที่ท่านต้องการมอบหมายให้กับนักเรียน:


เมื่อท่านกด บันทึก การบ้านจะถูกบันทึกและกำหนดวันส่งให้เป็นคาบเรียนถัดไปโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ระบบจะมีข้อมูลว่าชั้นเรียนและกลุ่มนี้จะมีคาบเรียนถัดไปในวันที่เท่าใด:


หากท่านไม่ต้องการให้คาบเรียนถัดไปเป็นวันที่กำหนดให้ส่งการบ้าน กรุณาคลิกที่ปุ่ม (สามจุด) และเลือกวันที่ที่ต้องการ


ระบบจะแสดงหน้าต่าง "กำหนด" กรุณากด "วันที่ที่กำหนดให้ส่งการบ้าน" แล้วจึงเลือกวันที่ ทั้งนี้ระบบจะแสดงวันที่ที่ท่านมีการสอนรายวิชานี้เป็นสีเขียว:


เมื่อถึงกำหนดส่งการบ้าน ท่านจะมองเห็นชื่อหัวข้อของการบ้านนั้นในแผนการสอนประจำวันของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถกดเข้าไปดูคำตอบของนักเรียนได้:

การกำหนดการบ้านด้วยวิธีอื่นๆ:
วิธีกำหนดการบ้านที่เป็นข้อความง่ายๆให้กับนักเรียน
วิธีกำหนดการบ้านโดยใช้คำถามจากการจัดเตรียม