Kaip namų darbus priskirti klasės žurnale

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Bet kurioje pamokoje spustelėkite „Priskirti namų darbai“:

Pasirodo laukas, kuriame galite įvesti namų darbus, kuriuos norite užduoti mokiniams:

Jei paspausite Išsaugoti, namų darbas bus išsaugotas ir automatiškai priskirtas kitai pamokai, sistema žinos datą, kada ši klasė ar grupė turės kitą pamoką:

Jei norite pakeisti datą taip, kad namų darbai nebūtų skirti kitai pamokai, spustelėkite mygtuką Daugiau (tris taškus) ir pasirinkite kitą datą.

Sistema parodys jums priskyrimų langą. Spustelėkite „Iki datos“ ir pasirinkite datą. Atminkite, kad sistema jums parodys datas žalia spalva, kai vesite pamoką šiai klasei:

Be to, kai ateis namų darbų atlikimo terminas, jūs automatiškai tai matysite savo dienos plane ir žinosite, ką mokiniai turėjo atlikti tai pamokai:

Kitos galimybės įvesti namų darbus:

Kaip mokiniams paskirti paprastus tekstinius namų darbus
Kaip priskirti namų darbus, kuriuose yra klausimų iš paruoštukų