Notifikácie a automatické správy v module jedáleň

Modul jedáleň umožňuje automaticky posielať stravníkom notifikácie.
Sú to správy, ktoré žiak / rodič dostane doručené do svojho EduPage konta.

V nastaveniach modulu jedáleň, v kroku 'Neplatiči' sú na výber dva typy automatických notifikácií:


1. notifikácia:
"Poklesne kredit stravníka tak, že nie je schopný pokryť viac ako 4 dni"

---> text správy je všeobecný, každý má ale údaj o výške svojho kreditu:

-> notifikácie začne stravník dostávať vtedy, ak bude jeho kredit taký nízky, že nebude postačovať na úhradu aspoň štyroch dní stravovania
=> notifikácie môže stravník teda dostať štyri, tri, dva alebo jeden deň pred tým, ako sa jeho kredit minie
-> notifikáciu nedostáva stravník, ktorý nemá prihlásené žiadne jedlo
-> taktiež stravník, ktorý má prihlásené menej ako 4 dni, nedostane správu o poklese kreditu už 4 dni vopred, ale menej
=> preto ak na vašej škole majú stravníci prednastavené objednávky ako odhlásené a priebežne si prihlasujú iba 1-2 nasledujúce dni, správa o poklese kreditu im nemôže prísť dostatočne včas

=> pokiaľ nezapisujete pravidelne prijaté platby za stravu, stravníci môžu dostávať nepravdivé správy, keďže v systéme je kredit nižší ako reálne

Pozrite aj Čo je kredit v školskej jedálni


2. notifikácia:
"Stravníkovi sú kvôli výške kreditu prerušené alebo obnovené objednávky"


---> text správy pre prerušenie objednávok je:

---> text správy pre obnovenie objednávok je:

Takúto notifikáciu môže stravník dostať iba ak používate a máte zapnuté automatické prerušenie a obnovenie.
Automatické prerušenie objednávok neplatičom , Automatické obnovenie objednávok

Upozornenie:
Pre obe notifikácie je užitočné, ak zapnete zobrazovanie kreditu - potom stravník môže vo svojom konte na úvodnej stránke každý deň vidieť aktuálny stav kreditu.
Kde stravník vidí aktuálny kredit na stravu
Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň