Manuálne prerušenie objednávok neplatičom

Prerušiť individuálne objednávky neplatičom možno najľahšie v časti 'Poplatky a platby'.

V module 'Školská jedáleň' zvolťe v hornom menu 'Stravníci' (1.) a vyberte 'Poplatky a platby' (2.).
V hlavičke stĺpca pre 'Kredit' kliknite na filter (lievik) a zadajte rozmedzie pre kredit (3.). Tiež tu môžete zvoliť iný dátum ako ponúka systém.
V príklade sa vyfiltrujú všetci žiaci, ktorých kredit je menší rovný ako -100 eur.
Označte všetkých vyfiltrovaných žiakov (4.).
V hornom menu stlačte 'Preruš / obnov objednávky' (5.).

Otvorí sa vám dialógové okno s vybranými stravníkmi. Nastavte dátum, odkedy chcete, aby sa stravníci nestravovali a stlačte 'Uložiť'.

V časti 'Objednávky & Typy platiteľov' môžete vidieť stravníkov s prerušenou objednávkou. Sú zvýraznení červenou farbou a objednávky, ktoré im boli prerušené, sú tiež zvýraznené červenou.
Žiaci Bača Jozef a Bedľa Jakub mali objednanú stravu podobne ako ostatní žiaci od 4.9.2017. Ale keďže im boli prerušené objednávky, majú objednanú stravu len do 31.4.2018 a od 1.5.2018 majú prerušenú objednávku stravy.

Pre obnovenie prerušených objednávok pozrite Manuálne obnovenie prerušených objednávok

Upozornenie: Školy si často zamieňajú pojmy 'prerušenie objednávok' a 'odhlásenie' zo stravy na určité obdobie.
- prerušenie sa používa pri neplatičoch - znemožňuje totiž stravníkovi akékoľvek prihlásenie/odhlásenie/zmenu menu (v prehľade mesiaca 'Jedlá stravníkov' je zobrazenie ako '-', meno stravníka je zvýraznené červenou farbou).
- odhlásenie sa používa pri krátkodobej či dlhodobej neprítomnosti, umožní však stravníkovi kedykoľvek znovu sa prihlásiť/zvoliť si menu na vybraný deň (v prehľade mesiaca 'Jedlá stravníkov' je zobrazenie ako 'X', meno stravníka zostáva čiernou farbou) (Vedúca jedálne - manuálne odhlásenie stravy).

Pre automatické prerušenie objednávok systémom na základe poklesu kreditu pozrite návod: Automatické prerušenie objednávok neplatičom.

Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň