Manuálne obnovenie prerušených objednávok

Obnoviť objednávky neplatičom možno najľahšie v časti 'Poplatky a platby'.

V module 'Školská jedáleň' zvolťe v hornom menu 'Stravníci' (1.) a vyberte 'Poplatky a platby' (2.).
V hlavičke stĺpca pre 'Kredit' kliknite na filter (lievik) a zadajte rozmedzie pre kredit (3.). V príklade sa vyfiltrujú všetci žiaci, ktorých kredit je väčší alebo rovný ako 0 eur.
Označte všetkých vyfiltrovaných žiakov (4.).
V hornom menu stlačte 'Preruš / obnov objednávky' (5.).

Otvorí sa vám dialógové okno s vybranými označenými stravníkmi. Nastavte dátum, odkedy chcete, aby sa stravníci začali znova stravovať. Zvoľte 'Obnoviť objednávky' a stlačte 'Uložiť'.

V časti 'Objednávky & Typy platiteľov' môžete vidieť, že žiaci Bača Jozef a Bedľa Jakub majú od 7.5.2018 znovu objednanú stravu.


Pre automatické prerušenie alebo obnovenie objednávok systémom na základe zmeny kreditu pozrite návody: Automatické prerušenie objednávok neplatičom, Automatické obnovenie objednávok.

Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň