Automatické obnovenie objednávok

Automatické obnovenie objednávok slúži na obnovenie prerušených objednávok, teda prerušený stravník bude mať znovu možnosť prihlasovať/odhlasovať si stravu, ak už doplatil poplatky za stravu (nemá zmysel pre školu, ktorá nevyužíva cez EduPage platby za školskú jedáleň).

Úzko súvisí s nastavením Automatické prerušenie objednávok neplatičom, preto je dobré mať obe časti nastavené synchronizovane.
Tiež je dobré najprv ak má škola nastavené všetky ostatné funkcionality na správne fungovanie jedálne (najmä typy platiteľov, objednávky, predpis a tiež už škola zaznamenáva platby za jedáleň).


Pre automatické obnovene objednávok sa nastavujú nasledovné parametre:


Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň