Monitoring NÚCEM 2021 - Dištančné vzdelávanie z pohľadu deviatakov

Monitoring NÚCEM prebieha v dňoch 31.5. - 11.6.2021 na vybranej vzorke škôl .

Na registrácia a administráciu Monitoringu sa nachádza v EduPage modul Monitoring NÚCEM, ktorý je podobný modulu Súťaže.
Prístup k modulu má administrátor, alebo môžete toto právo delegovať inému učiteľovi: Ako dať administrátorský prístup k modulu Monitoring NÚCEM inému učiteľovi?

1. Školy zapojené do monitoringu zaregistrujú žiakov deviateho ročníka do monitoringu: Ako zaregistrovať žiakov na Monitoring NÚCEM?

 • Žiakov s vyučovacím jazykom slovenským je potrebné zaregistrovať na test zo SJL, z matematiky a na dotazník.
 • Žiakov s vyučovacím jazykom maďarským je potrebné zaregistrovať na test z MJL, z matematiky a na dotazník.

  2. Zaregistrovaním žiakov na jednotlivé testy sa žiakom vygenerujú prístupové kódy, pomocou ktorých si môžu spustiť test.
  Ako si žiak spustí testy z Monitoringu NÚCEM?.

  Na vypracovanie testu z matematiky majú žiaci 90 minút, na test zo SJL a MJL 70 minút a na vyplnenie dotazníka 30 minút.

  Test z matematiky a test zo SJL (MJL) riešia žiaci od 7.6.-11.6. v škole pod dozorom učiteľa za sebou s 10-15 minútovou prestávkou v čase od 8:00 do 15:00. Dotazník môžu vyplniť aj doma.

  3. Ak ste žiakov zaregistrovali, rozposlali im prístupové kódy k testom a sú pripravení pri počítačoch, na ktorých budú riešiť testy, je potrebné stlačiť tlačidlo "Povoliť spustenie testov SJL, MJL, MAT". Tým sa žiakom sprístupnia testy.

  Načo slúži tlačidlo "Povoliť spustenie testov SJL, MJL, MAT"?
  Monitoring prebieha dva týždne. Keď žiakom rozpošlete prístupové kódy, teoreticky by si mohli žiaci spustiť testy aj predtým, než sa budú riešiť testy spoločne v škole. Čas na vypracovanie testu sa začne odpočítavať od prvého spustenia. Keď čas uplynie, už by si ho v škole nemohli druhýkrát spustiť. Preto je prístup k testom zakázaný, až pokým učiteľ/administrátor nestlačí tlačidlo "Povoliť spustenie testov". Ako začať so žiakmi riešiť testy Monitoringu NÚCEM?

  Pokiaľ máte na škole viac deviatych tried, ktoré budú riešiť moningoring v rôzne dni, po ukončení s jednou triedou vypnite tlačidlo "Povoliť spustenie testov" a zapnite ho až tesne predtým, než budú pripravení žiaci ďalšej triedy.

  4. V module Monitoring NÚCEM môžete sledovať, ktorí žiaci si spustili test a ktorí žiaci ho kedy odovzdali. Ako sledovať priebeh Monitoringu NÚCEM? V prípade potreby im môžete opakovane poslať prístupové kódy.

  Viac návodov: Monitoring NÚCEM