Ako zaregistrovať žiakov na Monitoring NÚCEM?

Aby sa mohli žiaci z vašej školy zúčastniť Monitoringu NÚCEM o dištančom vzdelávaní, je potrebné žiakov zaregistrovať, čím sa im vygenerujú prístupové kódy. Pomocou prístupových kódov sa žiaci pripoja k testom.

V rámci monitoringu budú žiaci riešiť 3 testy:

 • Žiaci na školách s vyučovacím jazykom slovenským budú robiť test z matematiky, test zo SJL a dotazník.
 • Žiaci na školách s vyučovacím jazykom maďarským (VJM) budú riešiť z test z matematiky, test z MJL a dotazník.

  Ako zaregistrovať žiakov na monitorig NÚCEM:

  Prihláste sa ako administrátor alebo učiteľ s právom na modul Súťaže. Ako dať administrátorský prístup k modulu Monitoring NÚCEM inému učiteľovi?

  Na hlavnej obrazovke nájdete kachličku Monitoring-NÚCEM. Kliknite na túto kachličku.


  Systém zobrazí žiakov 9. ročníka. Kliknutím na ikonu fajočky v ľavej časti obrazovky označíte všetkých žiakov. Stlačte Zaregistrovať žiakov.


  V kolonke Kategória vyberte test - napr. Matematika. Vyplňte kontaktné údaje na školského koordinátora.


  Po zaregistrovaní sa žiakom vygenerujú kódy, pomocou ktorých si žiaci môžu spustiť test - v tomto prípade test z matematiky.


  Podobným spôsobom je potrebné zaregistrovať žiakov aj ďalšie testy.

  Školy s vyčovacím jazykom slovenským podobným spôsobom zaregistrujú žiakov na test zo SJL (školy s VJM registrujú na test z MJL).

  Opäť označte všetkých žiakov, stlačte Zaregistrovať súťažiacich.
  V kolonke Kategória teraz vyberte Slovenský jazyk a literatúru.


  Podobným spôsobom zaregistrujte žiakov aj na vyplnenie dotazníka.


  Týmto postupom sa každému zo žiakov vygenerujú 3 kódy na prihlásenie sa k testom z matematiky, SJL a k dotazníku (žiakom zo škôl s VJM sa vygenerujú kódy - k testu z matematiky, MJL a k dotazníku).

  Žiaci sa po zadaní ktoréhokoľvek z 3 kódov dostanú ku všetkým 3 testom.

  Ako rozošlem žiakom kódy na spustenie testov z Monitoringu NÚCEM?
  Ako začať so žiakmi riešiť testy Monitoringu NÚCEM?
  Ako si žiak spustí testy z Monitoringu NÚCEM?

  Viac návodov: Monitoring NÚCEM