Ako rozošlem žiakom kódy na spustenie testov z Monitoringu NÚCEM?

Keď máte žiakov zaregistrovaných na testy z monitoringu NÚCEM, systém im vygeneroval prihlasovacie kódy, pomocou ktorých si spustia jednotlivé testy.


Tieto kódy je potrebné žiakom rososlať.

V module Súťaže stlačte tlačidlo Informovať súťažiacich.
Systém vygeneruje správy žiakom a stlačením "Poslať EduPage správu zobrazeným súťažiacim" im bude do EduPage doručená správa s prihlasovacím kódom - pre každý test jedna správa.


Žiaci dostanú správy v EduPage.


Kliknutím na správu sa dostanú do modulu Súťaže. Odtiaľto si priamo môžu testy spustiť.


Viac návodov: Monitoring NÚCEM