Monitoring NÚCEM

Slovenčina Monitoring NÚCEM 2021 - Dištančné vzdelávanie z pohľadu deviatakov
Slovenčina Ako zaregistrovať žiakov na Monitoring NÚCEM?
Slovenčina Ako rozošlem žiakom kódy na spustenie testov z Monitoringu NÚCEM?
Slovenčina Ako začať so žiakmi riešiť testy Monitoringu NÚCEM?
Slovenčina Ako sledovať priebeh Monitoringu NÚCEM?
Slovenčina Ako si žiak spustí testy z Monitoringu NÚCEM?
Slovenčina Ako si žiaci zo škôl s VJM spustia testy v maďarskom jazyku?
Slovenčina Ako dať administrátorský prístup k modulu Monitoring NÚCEM inému učiteľovi?
Slovenčina Monitoring NÚCEM - informácie pre školy, ktoré nevyužívajú EduPage
Slovenčina Ako zrušiť registráciu žiaka?
Slovenčina Prečo majú niektorí žiaci v dotazníku 29 otázok a niektorí iba 8?
Slovenčina Výsledky Monitoringu NÚCEM