Ako začať so žiakmi riešiť testy Monitoringu NÚCEM?

Predpokladajme, že máte žiakov zaregistrovaných do NÚCEM monitoringu a rozoslali ste im kódy na prihlásenie sa k testom.

Keďže test sa dá riešiť len raz a žiaci by si mohli cez rozoslané kódy spustiť test zo zvedavosti aj predtým, než sa testy budú riešiť spolu v škole, systém nedovolí spustenie testov skôr, než administrátor alebo učiteľ s právom na modul Súťaže spustí na škole monitoring stlačením tlačidla "Povoliť spustenie testov SJL, MJL, MAT".

Tlačídlo Povoliť spustenie testov je prepínacie. Ak máte na škole viac deviatych tried, ktoré budú riešiť moningoring v rôzne dni, po ukončení s jednou triedou vypnite tlačidlo "Povoliť spustenie testov" a zapnite ho až tesne predtým, než budú pripravení žiaci ďalšej triedy.

Pozn: tlačidlo "Povoliť spustenie testov SJL, MJL, MAT" sa netýka dotazníka. Ten sa dá spustiť v akomkoľvek čase od 31.5.-11.6.

Ako si žiak spustí testy z Monitoringu NÚCEM?

Ako zaregistrovať žiakov na Monitoring NÚCEM?
Ako rozošlem žiakom kódy na spustenie testov z Monitoringu NÚCEM?
Ako dať administrátorský prístup k modulu Monitoring NÚCEM inému učiteľovi?

Viac návodov: Monitoring NÚCEM