Ako si žiak spustí testy z Monitoringu NÚCEM?

Žiak sa pripojí k testu buď priamo z EduPage prostredníctvom správy, ktorú dostal z modulu Súťaže.


Kliknutím na Spustiť test sa pripoja k príslušnému testu.

Taktiež sa môže žiak pripojiť priamo na stránke www.monitoring-nucem.sk zadaním prihlasovacieho kódu (hociktorého z 3 vygenerovaných kódov).


Pri teste z matematiky a pri dotazníku si môže žiak vybrať jazyk, v ktorom bude test riešiť.

Poznámka: Testy z matematiky a testy zo SJL (MJL) sa dajú spustiť v čase od 7.-11.6.2021. Dotazník je možné vyplniť už od 31.5.
V čase od 31.5.-6.6. tak majú žiaci možnosť spustiť si len dotazník:

Ako si žiaci zo škôl s VJM spustia testy v maďarskom jazyku?

Viac návodov: Monitoring NÚCEM