Ako si žiaci zo škôl s VJM spustia testy v maďarskom jazyku?

Žiak sa pripojí k testom z monitoringu NÚCEM buď kliknutím na správu v EduPage,


Alebo priamo zadá svoj kód priamo na stráke www.monitoring-nucem.sk.
Tu si môže vybrať, či si spustí test z MJL, matematiky, alebo dotazník v maďarskom jazkyku.

Viac návodov: Monitoring NÚCEM