Ako dať administrátorský prístup k modulu Monitoring NÚCEM inému učiteľovi?

Administrátor môže delegovať právo na modul NÚCEM monitoring inému učiteľovi tak, že mu pridelí právo na modul Súťaže.

Postupujte podľa tohto návodu:
Prehľad a administrácia používateľských práv

Ak sa právo na modul Súťaže nenachádza v prehľade práv, pridajte stĺpec s týmto modulom (nachádza sa v skupine Iné)
V prehľade práv sa nenachádza modul, na ktorý chcem prideliť právo


Učiteľovi, ktorému chcete pridať právo na modul Súťaže, zaškrtnite toto právo a stlačte Uložiť zmeny.

Učiteľ s právom na modul Súťaže potom nájde na hlavnej obrazovke kachličku Monitoring NÚCEM:

Viac návodov: Monitoring NÚCEM