Ako sledovať priebeh Monitoringu NÚCEM?

V module NÚCEM monitoring zvoľte pohľad Priebeh monitoringu.

V stĺpcoch Začal súťažiť a Koniec súťaženia vidíte, ktorí žiaci začali test riešiť a ktorí žiaci ho už ukončili.

Tých žiakov, ktorí sa ešte k testu nepripojili, môžete upozorniť správou v EduPage.
Stlačte zelené tlačidlo "Informovať súťažiacich, ktorí ešte nezačali súťažiť". EduPage im znova pošle správu s prihlasovacím kódom.

Viac návodov: Monitoring NÚCEM