Postup pre zriadenie elektronickej triednej knihy pre ZŠ a SŠ

postup

English Slovenčina Polish Russian Čeština Lithuania Hebrew

Ak sa Vaša škola rozhodne používať elektronickú triednu knihu, postupujte nasledovne:

1. Zriadiť si EduPage stránku. Postup na zriadenie stránky nájdete tu: Ako vytvoriť EduPage stránku?

2. Vygenerovať učiteľom prihlasovacie údaje do EduPage: Ako vytvoriť kontá pre učiteľov alebo žiakov?

3. Aby videli učitelia v triednej knihe svoj rozvrh na daný deň, je potrebné vytvoriť rozvrh v programe aSc Rozvrhy: Vytvorenie nového rozvrhu alebo otvorenie už existujúceho rozvrhu a rozvrh vypublikujete: Ako môžem publikovať rozvrh pre rodičov/študentov?.

Ďalšie návody k vytváraniu rozvrhu:
Ako vytvoriť delenia na spojených hodinách?
Skupiny v spojených triedach majú rôzne názvy
Ako môžem dodatočne synchronizovať dáta medzi rozvrhmi a EduPage?
Ako upratať zoznam predmetov ak máme zadané niektoré predmety duplicitne?

Pokiaľ škola nepoužíva aScRozvrhy, učitelia si môžu hodiny do triednej knihy pridať manuálne. ETK na škole bez rozvrhu

Triedna kniha je teraz pripravená na používanie. Učiteľ vidí v ETK svoj rozvrh na daný deň.

Učitelia môžu na hodine zapisovať učivo a chýbajúcich, DÚ, atď: Triedna kniha - učiteľ
ETK môžu používať aj cez mobil/tablet a to aj bez nutnosti pripojenia na internet: Mobilná aplikácia EduPage

4. Učitelia si na začiatku roka vytvoria hodiny, ktoré učia. Učiteľ - čo je to hodina a ako si ju vytvoriť?

Zvláštnu pozornosť treba venovať deleným hodinám. Pri delených hodinách je potrebné vybrať si žiakov, ktorí na hodinu chodia. Žiakov si do hodín vyberú učitelia buď hneď pri vytváraní hodiny alebo neskôr cez nastavenia hodiny. Vytváranie hodín pre delené alebo spájané triedy Môže to urobiť aj administrátor cez nastavenia hodiny Ako zmeniť nastavenia hodiny?
Aby sa v triednej knihe na delených hodinách zobrazovali správni žiaci, je potrebné nastaviť prepojenie delenej hodiny s názvom skupiny v rozvrhu. Prepojenie delenej hodiny s názvom hodiny z rozvrhu

Ak systém zistí nejaký problém s hodinou, v ETK sa pri hodine objaví žltý trojuholník: Výstražný trojuholník pri hodine v ETK

5. Nastavte si počítanie absencie k prvému polroku: Ako nastaviť dátumy pre sčítavanie dochádzky na vysvedčení?
Ak potrebujete môžete si vytvoriť nové typy absencií: Ako vytvoriť nový typ absencie pre žiaka (nepočítať do dochádzky)?

6. Tlač triednej knihy: Archív ETK - Generovanie reportov z ETK

Nástroje pre administrátora:
Administrátor - kontrola vyplnenej dochádzky
Nástroj administrátora na kontrolu vyplneného učiva
Administrátor - Plány

Pozri aj:
ETK pre ŠKD a krúžky