Automatické upozorňovanie učiteľov na nevyplnené učivo v triednej knihe

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania

Táto funkcia Vám umožní poslať notifikáciu učiteľom, ktorí z nejakých dôvodov nezapísali učivo do triednej knihy a takto ich vyzvať aby si toto učivo doplnili. Najskôr potrebujete nastaviť interval na zápis učiva, napríklad 2 dni. Ich kalendárik v triednej knihe sa vyfarbí na červeno v dňoch keď nemajú zadané učivo.
Následne označte "Posielať notifikáciu učiteľom".

Učiteľ dostane notifikáciu s informáciou o dátume prvého nezadaného učiva, počte hodín kde nie je zapísané učivo a v ktorých triedach.

Systém zašle notifikáciu opakovane v priebehu niekoľkých dní v prípade že si učiteľ opakovane učivo nedoplní.