Ako vytvoriť nový typ absencie pre žiaka (nepočítať do dochádzky)?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Thai

EduPage stránka ponúka prednastavené základné typy absencií: ospravedlnená, neospravedlnená hodina a reprezentácia.
Niekedy však učitelia potrebujú rozšíriť typy absencií, napr. na rozlišovanie ospravedlnených a neospravedlnených neskorých príchodov.
V bočnom menu zvoľte Agenda Online


Vyberte "Číselník- Typ absencie (Žiak)".


Zvoľte "Nový "


a zadajte ľubovoľný názov, napr. Neospravedlnený neskorý príchod, skratku, farbu a typ ospravedlnenia. Typ ospravedlnenia "nepočítať" nepočíta zameškané hodiny medzi ospravednené ani medzi neospravedlnené.


Tento nový typ absencie môže potom použiť každý triedny učiteľ pri rešení dochádzky v svojej triede:

Poznámka: V nastaveniach typu absencie žiaka nájdete aj možnosť vyplniť "Typ udalosti". Tento typ udalosti nie je povinné vypĺňať.

Ak typ udalostí vyplníte, tak pri zadávaní hromadnej ospravedlnenky: Ako zadať hromadnú ospravedlnenku? sa predvolí daný typ absencie.


Vyplnený typ udalosti je určený len na predvolenie danej type absencie.