Vytváranie hodín pre delené alebo spájané triedy

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Georgia Thai

Výber žiakov, ktorých učiteľ učí, sa robí pri vytváraní hodiny na začiatku školského roka.
Keď treba, sa to urobiť aj neskôr takto: Ako skontrolujem, či mám v hodine vybratých správnych žiakov?

Výber žiakov môže urobiť aj administrátor, ale učiteľ má obvykle lepší prehľad o tom, ktorých žiakov učí.

Ak si chcete vytvoriť novú hodinu, Zvoľte ikonu hodín v hornom menu. Pre pridanie hodiny stlačte "+"

Vyberte predmet, triedu. Keď kliknete na políčko Žiaci, máte možnosť vybrať len niektorých žiakov. Po výbere žiakov stlačte Uložiť.
Ako skopírovať zadelenie žiakov z minulého školského roka?

Ak chcete vybrať žiakov z viacerých tried, pri výbere triedy zaškrtnite Na túto hodinu chodia žiaci z viacerých tried. Rozkliknite si triedy a vyberte žiakov, ktorých učíte.

Zadelenie žiakov si môžete skopírovať aj z minulého roka. Ako si môžem skopírovať svoje hodiny (plány) z minulého školského roka?

Prepojenie delených tried s rozvrhom
Ak si pripravujete hodinu a už máte na EduPage stránke vypublikovaný rozvrh, môžete si nastaviť prepojenie tejto svojej delenej hodiny na správnu hodinu v rozvrhu.

Pokiaľ ešte nemáte pripravený a vypublikovaný rozvrh, môžete si hodinu vytvoriť. Po zverejnení rozvrhu sa však treba sa pri delených hodinách vrátiť k nastaveniu hodiny a skontrolovať si toto prepojenie. Zabezpečíte tak, že sa vám bude táto hodina v triednej knihe správne zobrazovať.

Prepojenie delenej hodiny s názvom hodiny z rozvrhu
Celá a zároveň delená hodina v jednej triede - napr. prírodovedné predmety
Hodina s viacerými zložkami - napríklad SJL - gramatika a literatúra