Nástroj administrátora na kontrolu vyplneného učiva

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Kontrola nezapísaného učiva: Automatické upozorňovanie učiteľov na nevyplnené učivo v triednej knihe

Niekedy administrátor alebo triedny učiteľ potrebuje pozrieť v triednej knihe, či sú zapísané všetky hodiny, či nechýba nejaký zápis v jeho triede. Systém EduPage ponúka v reportoch takýto nástroj na kontrolu, keď si chce učiteľ/administrátor daný zoznam vytlačiť:


Zvolíte report "Denný plán", kde pomocou "Stĺpce, filtre" označíte "prebrané učivo- chýbajúce záznamy" - keďže chcete aby vám systém rovno vyselektoval iba nezapísané hodiny:


Ďalej môžete zvoliť obdobie, od kedy do kedy chcete report vygenerovať, triedu, prípadne učiteľa alebo predmet, podľa toho čo potrebujete. Pre zobrazenie reportu zvoľte obnoviť:


Na konci môžete vygenerovaný report vytlačiť alebo uložiť do pdf: