Suplovanie dozorov počas prestávok

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew

Ak používate v rozvrhu dozory miestností, služby chýbajúceho učiteľa sa automaticky zobrazia v zozname vyučovacích hodín ktoré treba suplovať.
Dozor môžete potom priradiť inému učiteľovi podobným spôsobom ako pri zadávaní suplovania na klasickej vyučovacej hodine, alebo ho môžete aj zrušiť.

Poznámka:
- v prípade, že dozorujete miestnosti ako "Chodba", "Prízemie", "Jedáleň", ... overte si, či sú tieto miestosti správne prepojené medzi rozvrhom a EduPage. Inak sa v suplovaní dozory nezobrazia.

Pozri tiež:
Chýbanie učiteľa na dozore počas prestávok
Ako nastaviť, že hodina odpadla?