מילוי מקום להשגחה/תורנות

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew

אם אתה משתמש גם בהשגחה/פיקוח במערכת השעות שלך, אז התורנויות של המורה הנעדר יהיו מוצג גם בין השיעורים שלו, אשר צריך להיות להם מחליף.
לאחר מכן תוכל לקבוע החלפה לתורנות או השגחה זו באותו אופן כמו לשיעור סטנדרטי, או שתוכל לבטל את השגחה זו.

הערה:
- אל תשכח להיות מסונכרן כראוי את מערכת השעות שלך ב edupage (כל כיתה צריך להיות מקושרת, אחרת ההשגחות לא יוצגו).

ראה גם:

היעדרות המורה בהשגחה/ תורנות

כיצד ניתן לבטל את השיעור