Οι μαθητές μπορούν να έχουν μέχρι 3 κενά ανά ημέρα

English Deutsch Polish Russian Greek Lithuania Hebrew Bulgarian

1. Πρώτα θα πρέπει να επιτρέψετε την δημιουργία ωρολογίου με κενά στο πρόγραμμα των τμημάτων, έτσι ώστε η εφαρμογή να μπορεί να δημιουργήσει κενά. Εξ’ ορισμού , η εφαρμογή δεν δημιουργεί κανένα κενό.

2. Στην συνέχεια χρειάζεται να ορίσετε από τις Σχέσεις Καρτών την σχέση «Μέγιστος αριθμός κενών ανά ημέρα».

Σημείωση:
Η λειτουργία αυτή εφαρμόζεται καλύτερα στην PRO έκδοση του aSc Timetables, διότι η εφαρμογή έχει την δυνατότητα να μετακινήσει τον μαθητή μεταξύ των ομάδων σεμιναρίων που παρακολουθούν το ίδιο μάθημα σε αντίθεση με την «βασική» έκδοση όπου μετακινούνται μόνο οι κάρτες των διδασκαλιών των τμημάτων.