Ученик може да има кмаксимум 3 прозореца дневно

English Deutsch Polish Russian Greek Lithuania Hebrew Bulgarian

1. Първо, трябва да разрешите неработещ/неподдържан изглед, така че софтуерът да може да съдваде прозорци. По подразбиране той няма да създаде никакви прозорци.

2. След това трябва да добавите връзка в картата „Максимум прозорци на ден“.

Забележка:
Тази функция работи най-добре във PRO версия, защото, ако софтуерът може да мести ученици между паралелни секции на същия предмет, е по-лесно да се изпълнява това условие. В стандартната версия софтуерът премества само картите около ученици, които са фиксирани към техните секции.