תלמיד יכול לקבל מקסימום 3 הפערים ליום

English Deutsch Polish Russian Greek Lithuania Hebrew Bulgarian


1. ראשית, עליך לאפשר פריסה בילתי רציפה כך שהתוכנה תוכל לייצר את המרווחים. כברירת מחדל התוכנה לא תיצור כל מרווח.

2. אז אתה צריך רק להוסיף כרטיס יחסים "מקס' מרווחים ליום":

הערה:
פונקציה זו פועלת באופן הטוב ביותר בגירסה המקצועית, משום שאם התוכנה יכולה להעביר את התלמיד בין סעיפים מקבילים של אותו נושא, יותר קל למלא את התנאי הזה. בגירסה הרגילה התוכנה מזיזה רק את הכרטיסים מסביב עם תלמידים מקובעים לסעיפים שלהם.