Uczniowie mogą mieć maksymalnie 3 okienka w dniu

English Deutsch Polish Russian Greek Lithuania Hebrew Bulgarian

1. W pierwszej kolejności należy ustalić nieciągłość bloków nauczania. Domyślnie program nie będzie wstawiał okienek uczniom (klasom).

2. Następnie należy użyć zależności zaawansowanej "Maksymalna ilość okienek na dzień":

Informacja:
Ta opcja najlepiej sprawdza się w wersji PRO, ponieważ program może wtedy samodzielnie przemieszczać ucznia pomiędzy równoległymi zajęciami z tego samego przedmiotu i dlatego łatwiej spełnia ten warunek.