Πως ορίζω πρόγραμμα 4 και 2 εβδομάδων;

English Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

Πρώτα ορίζουμε ότι το ωρολόγιο έχει 4 εβδομάδες: Πως ορίζουμε εβδομάδες;

Μετά πρέπει να δημιουργήσετε μερικούς συνδυασμούς εβδομάδων:

Συνδυάστε τις Εβδομάδες Α και Γ μαζί για να δημιουργήσετε τις μονές εβδομάδες.
Συνδυάστε τις Εβδομάδες Β και Δ μαζί για να δημιουργήσετε τις ζυγές εβδομάδες.

Επιλέξτε δύο εβδομάδες και κάντε κλικ στο Συνδυασμός και στην πρώτη επιλογή.

Ύστερα θα μπορείτε να ορίσετε ότι η διδασκαλία π.χ. θα γίνει την εβδομάδα Α ή τις μονές εβδομάδες, όπου θα τοποθετήσει την διδασκαλία στην εβδομάδα Α και Γ.