Нашето училище използва часове с четириседмичен и двуседмичен цикъл

English Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

Първо трябва да обозначите, че Вашето разписание има 4 седмици:
Как мога да определя седмиците?

След това трябва да създадете някакви комбинации от седмици:
Комбинирайте Седмица А и В заедно, за да създадете четни седмици.
Комбинирайте Седмица Б и Г заедно, за да създадете нечетна седмица.

Изберете две седмици, натиснете бутон Комбинирай и изберете първата опция:

След това за всеки час ще можете да кажете, че часовете ще са например през Седмица А или на четна седмица. Това ще постави часа в същата позиция и през седмица А, и през седмица В.