Počet žiakov v triede a skupinách

English Slovenčina Russian Lithuania Bulgarian

Pre každú triedu môžete v "Deleniach" zadať celkový počet žiakov


a aj presné počty žiakov v jednotlivých skupinách.


Pozri tiež:
Kapacita učební