Kapacita učební

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Hebrew Bulgarian

Pre každú učebňu môžete zadať maximálny počet žiakov, ktorí sa do nej zmestia:

Ďalej je možné zadať počet žiakov pre každú triedu.
Pozri tiež:
Počet žiakov v triede a skupinách
How can I display capacities and students counts on the cards?

Poznámka: táto špecifikácia nie je vždy potrebná.
Maximálny počet zadajte iba v učebniach, kde očakávate komplikácie.
Obyčajne stačí prideliť hodiny triedy ku konkrétnym učebniam.

Pozrite si tiež:
Prideľovanie hodín do učební