Брой ученици в клас

English Slovenčina Russian Lithuania Bulgarian

За всеки клас може да посочите броя на учениците му:


Можете също да посочите размера на всяка група, ако използвате групите:

Вижте също:
Капацитет на класната стая