Ako použiť modul Prihlasovanie na voľby predsedu rady školy?

Slovenčina Čeština

Upozornenie: Vezmite prosím do úvahy to, že voliť predsedu rady školy cez modul Prihlasovanie môžu len tí používatelia, ktorí majú konto na vašom EduPage, tj. učitelia či rodičia. Napríklad zástupca zriaďovateľa, ktorý nemá pristup do vášho EduPage, sa do hlasovania týmto spôsobom zapojiť nemôže.

Modul Prihlasovanie nájdete v sekcii Komunikácia.


Novú prihlasovaciu akciu vytvoríte stlačením červeného tlačidla +Zadajte názov, napr. Voľba predsedu rady školy. Do poznámky môžete uviesť viac podrobností. Zadajte odkedy-dokedy je možné hlasovať.
Ak majú hlasovať iba rodičia, zaškrtnite "Hlasovať môžu iba rodičia".

Teraz je potrebné vybrať kandidátov, tj. členov rady školy.
Učiteľov vyberiete jednoducho stlačením tlačidla "Pridať učiteľov"


a vyklikáte tých, ktorí sú členmi rady školy.


Keď potrebujete vybrať rodičov, kliknite na "Pridať študentov" a zaškrtnite triedu, z ktorej chcete vybrať rodiča.


Aj keď budú hlasovať len rodičia, označujeme mená ich detí.


Opakujte tento proces pridávania rodičov až kým nevyberiete všetkých rodičov.
Zvoľte, že chcete vytvoriť Prihlasovaciu akciu.


Ďalej zadefinujete ciele, tj. to, z čoho si budú hlasujúci vyberať. V tomto prípade každý cieľ je jeden člen rady školy.

Nový cieľ pridáte tlačidlom "Pridať vlastný cieľ".


Ak chcete obmedziť, aby si každý člen rady školy mohol zvoliť len jedného kadidáta na predsedu, tak potrebujete si zadefinovať pravidlo.
Nezabudnite zadefinovať aj chybovú hlášku, ktorá sa zobrazí v prípade, že si hlasujúci vyberie viac kandidátov.


Voľba má byť zrejme anonymná, aby vo výsledkoch nebolo vidno, kto za koho hlasoval. Preto na konci zaškrtneme "Anonymné hlasovanie".


Akcia je pripravená. Ak chcete, pri ukladaní ju môžete zverejniť. Alebo si ju môžete len pripraviť zverejniť ju až neskôr.
Ako zverejniť prihlasovaciu akciu, tj. umožniť účastníkom hlasovanie?

Ako zorganizovať voľby do rady školy cez modul Prihlasovanie?

Viac návodov: Prihlasovanie na akcie / Ankety