Ako zorganizovať voľby do rady školy cez modul Prihlasovanie?

Slovenčina Čeština

Modul Prihlasovanie nájdete v sekcii Komunikácia.


Novú prihlasovaciu akciu vytvoríte stlačením červeného tlačidla +Zadajte názov, napr. Voľby do rady školy. Do poznámky môžete uviesť viac podrobností. Zadajte odkedy-dokedy je možné hlasovať.
Ak majú hlasovať iba rodičia, zaškrtnite "Hlasovať môžu iba rodičia".


V sekcii Účastníci pridajte triedy, z ktorých rodičia môžu hlasovať.


Všetky triedy vyberiete stlačením tlačidla "Vyber všetko".


Zvoľte, že chcete vytvoriť Prihlasovaciu akciu.


V sekcii Otázky/Ciele zvoľte, že chcete vytvoriť Prihlasovaciu akciu.


Ciele sú to, z čoho si môžu hlasujúci vyberať, v našom prípade sú to kandidáti. Každý kandidát je jeden "cieľ". Nový cieľ pridáte stlačením tlačidla "Pridať vlastný cieľ".Ak chcete obmedziť počet kandidátov, ktorých môže hlasujúci označiť, vytvorte pravidlo.


V pravidle zadáte napr. minimum 0 (tj. nemusia si vybrať žiadneho kandidáta) a maximum 3.
Zadajte aj text chybovej hlášky, ktorá sa zobrazí hlasujúcim, ak vyberú viac kandidátov.


Keďže hlasovanie do Rady školy má byť anonymné, tj. nechceme vidieť kto ako hlasoval, zaškrtnite voľbu "Anonymné hlasovanie".


Vo výsledkoch vidíte, ktorý kandidát získal koľko hlasov. Kde si pozriem výsledky prihlasovacej akcie?


Ako zverejniť prihlasovaciu akciu, tj. umožniť účastníkom hlasovanie?

Ako použiť modul Prihlasovanie na voľby predsedu rady školy?

Viac návodov: Prihlasovanie na akcie / Ankety