Ako zverejniť prihlasovaciu akciu, tj. umožniť účastníkom hlasovanie?

Slovenčina Čeština

Ak chcete pripravenú prihlasovaciu akciu zverejniť, zaškrtnite v hornej časti toto zaškrtávacie políčko a stlačte Hotovo.


Taktisto môžete prihlasovaciu akciu zverejniť pri ukladaní. Systém sa opýta, či chcete akciu publikovať, tj. zverejniť. Kliknutím na Publikovať akciu zverejníte a účastníci sa môžu prihlasovať.