Ako si skopírovať tematický plán aj s prípravami od iného učiteľa?

Slovenčina Čeština

Zvoľte si hodinu, z horného menu vyberte Plány a prípravy. Zvoľte "Vytvoriť plán".

Zvoľte skopírovať z iného plánu.

Uvidíte zoznam všetkých plánov, ktoré sú zverejnené. Vyberte zo zoznamu ten, ktorý chcete skopírovať (podľa toho, od ktorého učiteľa a pre akú triedu). Ak chcete kopírovať z iného školského roka, zmeňte si v pravom hornom rohu školský rok.

Po kliknutí na vybranú kolónku si môžete plán prezrieť a rozhodnúť sa, či chcete skopírovať celý plán alebo iba nejaké témy. Keď sa rozhodnete pre celý plán, zvoľte "Kopírovať a nahradiť plán".

Keď má daný učiteľ v pláne aj prípravy, zobrazí sa dialógové okno s tromi možnosťami - Kopírovanie príprav. Vyberieme si vhodnú z nich a zvolíme "Ok". Potom už iba potvrdíme kliknutím na "HOTOVO" a plán s prípravami (alebo bez nich) máme skopírovaný.

Upozornenie: Štandardné nastavenie plánu(hodiny) je také, že iní učitelia si môžu skopírovať iba témy plánu od iného učiteľa. Aby bolo možné skopírovať si aj prípravy od iného učiteľa, musí tento učiteľ zmeniť nastavenia hodiny a explicitne umožniť iným učiteľom aj kopírovanie príprav.
Zdieľanie plánu s inými učiteľmi

Viac návodov: Tematické plány