Kopírovanie príprav

Slovenčina Čeština

Pri kopírovaní plánov s prípravami si môžete vybrať z nasledujúcich možností:

1) Skopírujete si iba plán, bez príprav.

2) Skopírujete plán aj s prípravami tak, že nakopírované karty budú prepojené s existujúcimi kartami (fyzicky jedna karta). To znamená, že zmena v danej karte sa prejaví všade, kde sa nachádza táto karta. Túto možnosť využijete najmä vtedy, keď si kopírujete vlastné prípravy medzi triedami (prípadne skupinami) alebo vlastné prípravy z minulého školského roka.
Ako si skopírovať TVVP z minulého školského roka?
Ako si skopírovať plán, ak učím v paralelných triedach?

Príklad: Učíte vo viacerých triedach v rovnakom ročníku (4.A, 4.B, 4.C) alebo máte jednu triedu delenú na viac skupín (ANJ1, ANJ2). Potom stačí upraviť kartu v 4.A a zmeny sa automaticky prenesú aj do 4.B a 4.C.

Keď zvolíte túto možnosť pri kopírovaní príprav od iného učiteľa, nebudete vlastníkom kariet, nebudete môcť karty editovať a všetky zmeny, ktoré vlastník vykoná sa prejavia aj u vás.

3) Skopírujete plán aj s prípravami tak, že sa vytvoria nezávislé kópie kariet. Nakopírované (nové) karty sú už vaše, môžete ich ľubovoľne editovať, zmeny v nich nijako nesúvisia s pôvodnými kartami. Túto možnosť využijete, keď kopírujete plán s prípravami od iného učiteľa v rámci svojej školy a chcete mať karty čisto vo svojej réžii.
Ako si skopírovať tematický plán aj s prípravami od iného učiteľa?

Poznámky:

Keď učíte na viacerých školách a chcete si kopírovať prípravy z iného edupage, automaticky vám vytvorí nezávislé kópie kariet.
Ako skopírovať tematický plán s prípravami z iného EduPage?

Keď sa náhodou pri kopírovaní plánu pomýlite a chcete skopírovať iný, poprípade sa vám nepáči a chcete ho zmazať tak využite tento návod.
Ako zmazať plán?

Ak má daný učiteľ prípravy ale nepovolil ich kopírovanie, tak vás o tom bude dialógové okno informovať a skopírovať si môžete len plán bez príprav. Môžete ho však poprosiť o sprístupnenie príprav. Ako sprístupniť svoj plán iným učiteľom?

Súvisiace témy:
Prečo je výhodné priradiť si svoje prípravy k témam plánu?
Kopírovanie plánov
Tematické výchovno-vzdelávacie plány - prehľad