Tematické výchovno-vzdelávacie plány - prehľad

English Slovenčina Deutsch Polish Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

V EduPage si môže učiteľ vytvoriť ku každej hodine, ktorú učí, tematický výchovno-vzdelávací plán. Buď si vytvorí nový plán alebo si skopíruje plán z minulého roka, plán z paralelnej hodiny, prípadne si skopíruje plán od iného učiteľa.

Ako si vytvoriť nový plán v EduPage?
Ako si skopírovať TVVP z minulého školského roka?
Ako si skopírovať plán, ak učím v paralelných triedach?
Ako si skopírovať tematický plán aj s prípravami od iného učiteľa?
Ako skopírovať tematický plán s prípravami z iného EduPage?

Prečo je výhodné mať v EduPage plán?

Pri zapisovaní učiva v ETK nemusíte premýšľať, formulovať a vypisovať učivo ručne, stačí vybrať nasledujúcu tému z plánu.

Ako použiť tematický plán v triednej knihe?

Učiteľ si vie kontrolovať, či je s učivom popredu alebo pozadu. Edupage mu to vypočíta s ohľadom na odpadnuté hodiny, sviatky, prázdniny.

Ako učiteľ zistí, či preberá učivo podľa plánu?

Kedykoľvek je možné plán upraviť. Viete si veľmi jednoducho pridať alebo vyhodiť tému z plánu, prípadne upraviť počet hodín pre konkrétnu tému.
Plán si taktiež nemusíte vytvoriť celý hneď. Môžete si ho vytvárať priebežne počas školského roka a ďaľší rok ho už budete mať pripravený.

Ako upraviť existujúci plán?

Ak učiteľ pri vytváraní hodiny zadá časovú dotáciu hodiny, EduPage mu pomôže naplánovať si konkrétne témy na jednotlivé mesiace.

Ako si naplánovať učivo na jednotlivé mesiace?

K jednotlivým témam plánu si môžete pripraviť svoje poznámky, prezentáciu, obrázky, pridať kontrolné otázky. Budete ich mať k dispozícii kedykoľvek a budú zatriedené presne k tej téme, ktorej sa týkajú. Prípravy si môžete takisto kopírovať.

Prečo je výhodné priradiť si svoje prípravy k témam plánu?
Kopírovanie príprav

K jednotlivým témam plánu môžete pripojiť výkonové štandardy ŠVP. Nezabudnete odučiť nič z toho, čo predpisuje ŠVP.

Ako pripojiť k témam svojho plánu výkonové štandardy?

Plány s prípravami vytvorené v Edupage máte všetky na jednom mieste a máte k nim pohodlný prístup z ktoréhokoľvek zariadenia (počítač, notebook, tablet, mobil).

Viac návodov: Tematické plány (TVVP)