Tematické plány (TVVP)

Slovenčina Tematické výchovno-vzdelávacie plány - prehľad
Slovenčina Ako si skopírovať TVVP z minulého školského roka?
Slovenčina Ako si vytvoriť nový plán v EduPage?
Slovenčina Ako upraviť existujúci plán?
Slovenčina Ako si naplánovať učivo na jednotlivé mesiace?
Slovenčina Ako použiť tematický plán v triednej knihe?
Slovenčina Ako si pripraviť tematické plány pre budúci školský rok?
Slovenčina Ako naimportovať tematický plán z excelu/wordu?
Slovenčina Ako sprístupniť svoj plán iným učiteľom?
Slovenčina Ako si môžem vytlačiť plán?
Slovenčina Ako zmeniť poradie tematických celkov/tém v existujúcom pláne?
Slovenčina Ako zmazať plán?
Slovenčina Ako pridať ku témam plánu prípravy?
Slovenčina Kedy boli hodiny odučené?
Slovenčina Ako si skopírovať plán, ak učím v paralelných triedach?
Slovenčina Zdieľanie plánu s inými učiteľmi
Slovenčina Kam sa stratili moje hodiny z minulého školského roka?
Slovenčina Ako skopírovať tematický plán s prípravami z iného EduPage?
Slovenčina Ako pri vytváraní hodiny skopírovať svoj plán z minulého školského roka?
Slovenčina Ako učiteľ zistí, či preberá učivo podľa plánu?
Slovenčina Ako do svojho plánu doplniť témy z plánu z minulého roku?
Slovenčina Kopírovanie príprav
Slovenčina Ako si skopírovať tematický plán aj s prípravami od iného učiteľa?
Slovenčina Kopírovanie plánov
Slovenčina Ako roztriediť materiály z mojej knižnice, ktoré nie sú zaradené k žiadnej téme plánu?


Tematické plány (TVVP) - Ako organizovať učebné materiály v EduPage

Slovenčina Ako organizovať svoje prípravy v EduPage?
Slovenčina Plány a prípravy v EduPage - PREHĽAD
Slovenčina Ako sa dostanem ku svojim prípravám z ETK?
Slovenčina Rýchla cesta ku prípravám cez denný rozvrh
Slovenčina Ako novovytváraný materiál uložím do príprav
Slovenčina Prečo je výhodné priradiť si svoje prípravy k témam plánu?
Slovenčina Ako roztriediť materiály z mojej knižnice, ktoré nie sú zaradené k žiadnej téme plánu?
Slovenčina Ako zaradiť materiály z Mojej knižnice k téme plánu? (presunom myšou)
Slovenčina Ako zaradiť materiály z Mojej knižnice k téme plánu? (pomocou štítkov)
Slovenčina Synchronizácia príprav v rovnakých plánoch
Slovenčina Kde nájdem svoje E-learningové prípravy po transformácii EduPage?
Slovenčina Ako pridať existujúci materiál do príprav alebo do príprav inej hodiny?
Slovenčina Ako si pridať materiály z Mojej knižnice do štandardov?
Slovenčina Členenie materiálov na základné učivo a rozšírené učivo
Slovenčina Ako môžem aj budúci školský rok využiť materiály, ktoré som si tento šk. rok v EduPage vytvoril?
Slovenčina Ako si skopírovať prípravy z iného EduPage?
Slovenčina Ako skopírovať obsah Mojej knižnice na iný EduPage?
Slovenčina Ako môžu jeden plán zdieľať a používať viacerí učitelia (teamteaching)
Slovenčina Záložka "Nezaradené karty" - ako materiály presunúť ku konkrétnej téme plánu?
Slovenčina Ako odstrániť z Nezaradených kariet plánu tie karty, ktoré sú tam omylom?
Slovenčina Ako zaradiť materiál z minuloročného plánu do plánu tohto školského roka?


Tematické plány (TVVP) - Ako organizovať učebné materiály v EduPage - Moja knižnica

Slovenčina Moja knižnica - na čo slúži?
Slovenčina Ako roztriediť materiály z mojej knižnice, ktoré nie sú zaradené k žiadnej téme plánu?
Slovenčina Ako zaradiť materiály z Mojej knižnice k téme plánu? (presunom myšou)
Slovenčina Ako zaradiť materiály z Mojej knižnice k téme plánu? (pomocou štítkov)
Slovenčina Ako si pridať materiály z Mojej knižnice do štandardov?
Slovenčina Ako skopírovať obsah Mojej knižnice na iný EduPage?