Ako si skopírovať tematický plán aj s prípravami od iného učiteľa?

Slovenčina Čeština

Zvoľte si hodinu, z horného menu vyberte Plány a prípravy. Zvoľte "Vytvoriť plán".

Zvoľte skopírovať z iného plánu.

Uvidíte zoznam všetkých plánov, ktoré sú zverejnené. Vyberte zo zoznamu ten, ktorý chcete skopírovať (podľa toho, od ktorého učiteľa a pre akú triedu). Ak chcete kopírovať z iného školského roka, zmeňte si v pravom hornom rohu školský rok.

Po kliknutí na vybranú kolónku si môžete plán prezrieť a rozhodnúť sa, či chcete skopírovať celý plán alebo iba nejaké témy. Keď sa rozhodnete pre celý plán, zvoľte "Kopírovať a nahradiť plán".

Keď má daný učiteľ v pláne aj prípravy, zobrazí sa dialógové okno s tromi možnosťami - Kopírovanie príprav. Vyberieme si vhodnú z nich a zvolíme "Ok". Potom už iba potvrdíme kliknutím na "HOTOVO" a plán s prípravami (alebo bez nich) máme skopírovaný.

Viac návodov: Tematické plány