Ako zapisovať chemické vzorce?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

LaTeX je nástroj na zápis matematických výrazov. Balík "mchem" tohto nástroja umožňuje zápis chemických formúl.

Chemické formuly ktoré sa majú zobraziť v riadku medzi textom, treba uzatvárať medzi doláre a kučeravé zátvorky príkazu \ce, tj. $ \ce{...} $

Chemické formuly, ktoré majú byť na samostatnom riadku, treba uzatvárať do zvdojených dolárov $$ \ce{....} $$

Príklady zápisu chemických zlúčenín:Príklad použitia v textovej karte:


Návody na používanie balíka "mchem":

  • Manual for mchem
  • LaTeX math and equations

    Návod na zapisovanie matematických výrazov pomocou syntaxe LaTeX-u
    Vkladanie matematických vzorcov - pomôcka