Kaip įvesti cheminių elementų formules

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

„LaTeX“ yra interneto priemonė įvairioms matematinėms išraiškoms rašyti. „Mchem“ yra jos dalis, skirta cheminių elementų formulių rašymui.

Cheminės formulės, kurios turi būti rodomos teksto eilutėje, turi būti atskiriamos dolerio ženklu ir rašomos riestiniuose skliausteliuose \ce, tj. $ \ce{...} $

Cheminės formulės, kurios turi būti atskiroje eilutėje, turi būti atskirtos dvigubais dolerių ženklais
$$ \ce{....} $$

Pavyzdžiui:


LaTeX instrukcijos: LaTeX math and equations , arba LaTeX Wikibooks

"Mchem" instrukcijos: LaTeX math and equations

Instrukcijos, kaip rašyti matematines formules:
Kaip į klausimus įvesti matematines išraiškas